Sodobno obligacijsko pravo konferenca
PRVI DAN - sreda, 15. 3. 2023
8:30 do 9:00Prijava udeležencev
9:00 do 9:05Pozdravni nagovor, Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in dr. Nina Plavšak
Sekcija: Spremenjene okoliščine
9:05 do 9:45Pomen instituta spremenjenih okoliščin in pravne možnosti pogodbene ureditve razmerij glede spremenjenih okoliščin, dr. Nina Plavšak
9:45 do 10:30Razmejitev med institutom spremenjenih okoliščin in institutom nemožnosti izpolnitve, odvetnik Marko Zaman, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o.
10:30 do 10:45Odmor
10.45 do 11:30Spremenjene okoliščine in pogodbe o dobavi energentov, odvetnik dr. Dušan Mitrović, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o.
11:30 do 12:15Sprememba cene pri podjemnih pogodbah, ki nimajo značilnosti gradbene pogodbe (ali je mogoče smiselno uporabiti pravila OZ o gradbeni pogodbi), odvetnica dr. Anita Napotnik
12:15 do 13:00Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
13:00 do 13:30Odmor
Sekcija: Vpliv nove zakonodaje na notarske posle
13:30 do 14:15Vpliv sprememb zakonodaje na sklepanje pogodb glede nepremičnin, prof. dr. Renato Vrenčur
14:15 do 14:45Notarske pogodbe med živimi, notar dr. Bojan Podgoršek
14:45 do 15:00Odmor
15:00 do 15:45Notarske oporoke in pogodbe za primer smrti, notarska pomočnica Manca Majcen
15:45 do 16:30Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
DRUGI DAN - četrtek, 16. 3. 2023
Sekcija: Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi spremembe cen elementov
9:00 do 9:45Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi spremembe cen elementov, odvetnica Mojca Furlan
9:45 do 10:30Sprememba cene pri javnih naročilih, prof. dr. Miha Juhart
10:30 do 10:45Odmor
10:45 do 11:30Sprememba cene pri gradbeni pogodbi – analiza primera (case study), odvetnika Jakob Ivančič in Nebojša Vučković, Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.
11:30 do 12:15Klavzula o fiksni ceni pri gradbeni pogodbi – analiza primera (case study), odvetnik Luka Brezovec
12.15 do 13:00Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
13.00Zaključek konference

prijava

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..