Sodobno obligacijsko pravo konferenca
PRVI DAN (sreda, 17. november 2021)
8:30 - 9:00Prijava udeležencev
9:00 - 9:05Pozdravni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in dr. Nina Plavšak
SEKCIJA: ODGOVORNOST ZA NEPRAVILNO IZPOLNITEV
9:05 - 10:00Sistem odgovornosti za nepravilno izpolnitev, dr. Nina Plavšak
Odgovornost za pravne napake pri prodaji nepremičnin, dr. Nina Plavšak
10:00 - 10:45Ureditev razmerij v zvezi z neskladno gradnjo v prodajni pogodbi, odvetnica Mojca Furlan
10:45 - 11:00Odmor
11:00 - 11:45Odgovornost za nepravilno izpolnitev pri prodaji kontrolnega deleža, odvetnik David Premelč, Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.
11:45 - 12:30Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
12:30 - 13:15Odmor
SEKCIJA: POSLOVNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA
13:15 - 14:00Poslovna odškodninska odgovornost poslovodstva pri nakupu kontrolnega deleža, odvetnik Marko Zaman, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o.
14:00 - 14:45Razvoj stališč o odškodninski odgovornosti poslovodstva in nadzornega sveta v nemški sodni praksi, Katarina Kogej
14:45 - 15:00Odmor
15:00 - 16:00OKROGLA MIZA: Poslovna odškodninska odgovornost nadzornega sveta
vodi: dr. Nina Plavšak
udeleženci: odvetnik Jakob Ivančič, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Saša Prelič, Nevenka Kržan, odvetnik Marko Zaman,
16:00 -Razprava in odgovori na vprašanja
DRUGI DAN (četrtek, 18. november 2021)
SEKCIJA: FACTORING
9:00 - 9:45Pravne značilnosti factoringa, prof. dr. Renato Vrenčur
9:45 - 10:30Poslovnofinančni vidiki factoringa, Doroteja Sobočan, Prva finančna agencija, d.o.o.
10:30 - 10:40Odmor
10:40 - 11:25Mednarodni factoring v poslovni praksi, Simon Brence, Prva finančna agencija d.o.o.
11:25 - 12:15Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
12:15 - 12:30Odmor
SEKCIJA: NAJEMNA RAZMERJA
12:30 - 13:15Stanovanjska najemna razmerja po noveli SZ-1E, prof. dr. Miha Juhart
13:15 - 14:00Najem poslovnih prostorov po razveljavitvi ZPSPP, Marko Frantar v sodelovanju z Odvetniško pisarno Schönherr - podružnica v Sloveniji
14:00 - 14:15Odmor
14:15 - 15:00Neposredna izvršljivost notarskega zapisa najemne pogodbe, notar Bojan Podgoršek
15:00 - 15:30Odgovori na vprašanja udeležencev o vseh temah sekcije

prijava

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..